Klasy profili okiennych – czy mają znaczenie?

Zakup okien wiąże się m.in. z koniecznością porównania parametrów produktów. Wśród najważniejszych właściwości znajduje się odporność na obciążenie wiatrem oraz współczynnik przenikania ciepła. Niekiedy szczegółowy opis własności stolarki w materiałach reklamowych obejmuje również klasy profili okiennych. Co one oznaczają i czy warto brać je pod uwagę podczas składania zamówienia?

Klasy profili okiennych – definicja

Każdy profil PVC, wykorzystywany przez producenta okien, musi odpowiadać wymaganiom opisanym w normach. Podstawowym dokumentem określającym właściwości, jakimi powinien charakteryzować się kształtownik, jest norma PN-EN 12608:2004. Wymagania dotyczące profili okiennych obejmują m.in. wymiary, wytrzymałość narożników czy udarność. Oprócz tego w przepisach znajduje się również informacja na temat klasy profili okiennych. W zależności od grubości widocznych oraz niewidocznych ścianek kształtownik może zostać przyporządkowany do klasy A, B albo C.

Różnice pomiędzy klasami profili okiennych

W celu zakwalifikowania profilu PVC do odpowiedniej klasy sprawdza się grubość widocznych ścianek profilu. W przypadku klasy A wartość ta wynosi co najmniej 2,8 mm. Z kolei w klasie B parametr ten musi być nieco mniejszy – minimum 2,5 mm. Profile, które nie spełniają powyższych warunków, przyporządkowywane są do klasy C. Drugą wartością wykorzystywaną do klasyfikacji kształtowników jest grubość niewidocznych ścianek profilu. Dla klasy A wynosi ona co najmniej 2,5 mm, a dla klasy B minimum 2 mm. Produkty, które nie są zgodne z tymi warunkami, przyporządkowywane są do klasy C.

klasy profili okiennych

Czy należy brać pod uwagę klasę profili?

Klasa profili okiennych jest jednym z kilkunastu parametrów – wymienionych we wcześniej wspomnianej normie – które są potrzebne w celu uzyskania kształtowników właściwej jakości. Nie należy zatem traktować jej jako czynnika determinującego wysoką jakość profili wykonanych z PVC. Kształtowniki zaklasyfikowane do klasy B spełniają wszystkie wymagania niezbędne do tego by stworzyć w pełni wartościową stolarkę okienną.

Czy okna klasy A są najcieplejsze?

W materiałach marketingowych niekiedy pojawiają się informacje na temat przewagi klasy A nad klasą B pod kątem termoizolacyjności. Różnice między współczynnikami przenikania ciepła kształtowników z klasy A i B są pomijalne. Na termikę profili wpływa bowiem przede wszystkim ich głębokość, liczba komór oraz kształt zastosowanego wzmocnienia stalowego.

Klasa profili a odporność na obciążenie wiatrem

Często powielanym argumentem sprzedażowym, mającym na celu wykazanie, że klasa A przewyższa klasę B, jest większa stabilność profilu. Warto pamiętać o tym, że za wytrzymałość konstrukcji odpowiadają przede wszystkim stalowe wzmocnienia, których wytrzymałość znacznie przekracza wytrzymałość PVC. Niewielka różnica w grubości niewidocznych i widocznych ścianek kształtowników nie powoduje, że stolarkę wykonaną z profili klasy A można określić jako sztywniejszą.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS