Stalowe wzmocnienia zamknięte

Wzmocnienie stalowe w ramie.

Okna plastikowe wytwarzane są z polichlorku winylu, czyli materiału o blisko stokrotnie mniejszej sztywności w porównaniu ze stalą. Z tego względu w profilach PVC stosuje się rozwiązania umożliwiające uzyskanie odpowiednich właściwości konstrukcji. Elementem pozwalającym na zapewnienie profilom właściwej sztywności jest stalowe wzmocnienie.

Sztywność profili PVC – dlaczego ma tak duże znaczenie?

Odpowiednia sztywność profili jest niezbędna do tego, by okno mogło funkcjonować w prawidłowy sposób. Na element ten działają różne siły, takie jak napór wiatru, ciężar własny okna oraz ruchy konstrukcji okna i budynku. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ temperatury oraz promieniowania słonecznego – zwłaszcza w przypadku okien kolorowych. W związku z tym konstrukcja musi charakteryzować się odpowiednią sztywnością. Dzięki temu nie będzie ona się uginać pod wpływem działających na nią sił.

Czynniki wpływające na połączenia okien.
Czynniki wpływające na połączenia okien.

Temperatura, wiatr, deszcz, dźwięk, promieniowanie

Temperatura i wilgotność pomieszczenia

Ciężar własny

Ruchy od konstrukcji

Ruchy związane z budowlą

Sztywność profilu a możliwości konstrukcyjne

Sztywność stalowego profilu w oknie ma znaczący wpływ na możliwości konstrukcyjne. Im jest większa, tym większe elementy przeszklenia można wykonywać z danego profilu. Często ograniczenie stanowi rozmiar komory w profilu przeznaczonej na wzmocnienie. W związku z tym do konstrukcji o największych rozmiarach stosuje się szersze profile, by można było umieścić w nich większe wzmocnienie. W celu optymalnego wykorzystania komory przeznaczonej na wsunięcie wzmocnienia, należy odpowiednio dobrać jego kształt. Istotną kwestię stanowi także grubość stali, z której wykonuje się wzmocnienie.

Stalowe wzmocnienie w produktach MS więcej niż OKNA

Stalowe wzmocnienie zamknięte.
Stalowe wzmocnienie zamknięte.

W wielu profilach używanych do produkcji okien w MS więcej niż OKNA stosowane jest zamknięte wzmocnienie stalowe o grubości 2 mm, spawane laserowo. Znajduje się ono m.in. w wielokomorowych profilach z serii bluEvolution 82, stosowanych do produkcji ram okiennych w wersji MD. Oprócz tego, w fabryce wykorzystywane są kształtowniki ze stali, mające grubość 2,5 lub 3 mm. W grupie stosowanych rozwiązań znajdują się również sztaby stalowe o grubości dochodzącej nawet do 10 mm.

Kształt wzmocnienia a wytrzymałość

Z punktu widzenia mechaniki, najkorzystniejsze własności wytrzymałościowe można uzyskać w przypadku zastosowania okrągłej rury. W związku z tym właśnie z takich elementów wykonuje się dźwigi budowlane. Niestety, w profilu okiennym nie można umiejscowić  okrągłej rury. Aby zapewnić konstrukcji jak najlepsze właściwości, w oknach MS – tam, gdzie można to zrealizować – stosuje się stalową rurę o przekroju prostokątnym. Taki kształt pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń znajdującą się wewnątrz profilu i zapewnić mu właściwą sztywność.

Jak powstaje stalowe wzmocnienie zamknięte?

Pasek blachy, mający grubość 2 mm, jest wyginany w taki sposób, by przyjmował określony, zamknięty kształt. Wolne brzegi są zgrzewane przy użyciu lasera. Dzięki temu profil zachowuje właściwy kształt. Co ważne, element nie tylko nie rozgina się, ale również lepiej radzi sobie z przenoszeniem działających na niego sił – szczególnie tych, które usiłują skręcić ramę okienną. W związku z tym odpowiednie ustawienie okna w murze staje się znacznie prostsze. Zapewnia to jego prawidłowe funkcjonowanie przez długi czas.

Przekrój profilu ALU LOOK ze wzmocnieniem stalowym zamkniętym.
Stalowe wzmocnienie w ALU LOOK.

Wpływ wzmocnienia na parametry okna

Zastosowanie zamkniętego wzmocnienia stalowego w ramie skutkuje utworzeniem dodatkowej, siódmej komory. Ma to korzystny wpływ na izolacyjność termiczną okna. Dodatkowo, zamknięte wzmocnienie o dużej sztywności zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Ze względu na to, że zawsze przykręcane są do niego dwa wkręty mocujące zaczepy antywłamaniowe, konstrukcja zabezpieczona jest przed włamaniem.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS