Klauzula RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Klauzula RODO.

 1. Administrator danych osobowych: MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (adres: ul. Portowa 16, 76-200 Słupsk), NIP : 839-21-45-162, REGON : 770875854.
 2. Dane kontaktowe Administratora: z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem: (+48) 59 84 10 800, lub pisemnie na adres: Słupsk, 76-200, ul. Portowa 16.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia wyceny stolarki lub oferty, wykonania umowy oraz wykonania świadczeń z tytułu gwarancji,
  • przekazania do współpracującego z Administratorem Przedstawiciela Handlowego na potrzeby umożliwienia mu kontaktu z Panią / Panem i sporządzenia oferty handlowej

 4. Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Podanie w tym wypadku danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, sporządzenia wyceny lub oferty, wykonania świadczeń gwarancyjnych i jest dobrowolne. W razie niepodania wymaganych danych osobowych nie zostanie udzielona odpowiedź, sporządzona wycena lub oferta, nie zostaną wykonane świadczenia gwarancyjne,
  • art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 5. Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
 6. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 7. Odbiorcy danych: W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody, dane osobowe zostaną udostępnione Przedstawicielowi Handlowemu, celem umożliwieniu mu kontaktu z Panią / Panem i sporządzenia oferty handlowej. Dane zostaną przekazane do Przedstawiciela Handlowego, którego teren działalności obejmuje wskazaną przez Panią/ Pana miejscowość.
  W sprawach dotyczących zamówień i ich realizacji, dane osobowe mogą być przekazywane do Partnerów Handlowych i firm współpracujących z Administratorem.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:

  • prawo do informacji,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: na potrzeby sporządzenia wyceny stolarki za pomocą narzędzi udostępnionych na stronie internetowej Administratora, Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W żadnym wypadku dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

Słupsk 26.01.2024

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS