Klauzula RODO

Czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Klauzula RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  1.  Administratorem danych osobowych jest:MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.76-200 Słupsk, ul. Portowa 16NIP : 839-21-45-162, REGON : 770875854
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:udzielenia odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO.Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, sporządzenia oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie udzielona odpowiedź, sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.
  3.  Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do firm współpracujących z Administratorem.
  4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
  5.  Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :a) prawo do informacji,b) prawo dostępu do danych osobowych,c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,e) prawo do ograniczenia przetwarzania,f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,g) prawo do przenoszenia danych osobowych,prawo do sprzeciwu,h) prawo do sprzeciwu,i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
  6.  W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
  7.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

Słupsk 25.05.2018

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS