Dofinansowanie do wymiany okien

Planujecie wymianę okien na energooszczędne, ale boicie się wysokich kosztów takiej inwestycji? Jest sposób na ich obniżenie. Zobaczcie, czy kwalifikujecie się na dofinansowanie termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Spis treści:

W przeszłości omawialiśmy na blogu temat warunków, w jakich warto dokonać wymiany okien. W ubiegłym tygodniu natomiast wskazywaliśmy, czemu wybierając nowe okna najlepiej zdecydować się na modele energooszczędne. Dzisiaj z kolei podpowiadamy, czy na taką wymianę można uzyskać dofinansowanie i jak to ewentualnie zrobić.

Program Czyste Powietrze

Obowiązujący od 2018 roku rządowy program Czyste Powietrze ma służyć walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza w Polsce. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez mobilizację właścicieli domów jednorodzinnych do wymiany starych kotłów (tak zwanych „kopciuchów”) oraz poprawę właściwości termoizolacyjnych ich budynków.

Mimo trudnych początków, program Czyste Powietrze z czasem zaczął zyskiwać popularność. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska do 14 stycznia 2022 roku złożono blisko 385 tysięcy wniosków o dofinansowanie

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich domach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W jego ramach można starać się o dofinansowanie obejmujące wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Do tego możliwe jest przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Właśnie w ramach tych prac można dokonać wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych lub bram garażowych na takie, które spełniają najwyższe standardy energooszczędności.

Dla kogo dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

To, czy możemy starać się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest uzależnione od naszych dochodów. Również one determinują zakres takiego wsparcia i wysokość możliwej dotacji. Można wyszczególnić trzy pułapy dochodów, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania.

Przede wszystkim beneficjentami mogą zostać osoby, których roczny dochód nie przekroczył kwoty 100 tysięcy zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, sumuje się je, przy czym łączna kwota ponownie nie może przekroczyć 100 tysięcy. Osoby takie są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjentami programu Czyste Powietrze uprawnionymi do podwyższonego poziomu dofinansowania są osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na największe dofinansowanie w ramach programu mogą liczyć natomiast ci wnioskodawcy, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto do tej kategorii zaliczają się osoby posiadające prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dotacja na zakup i wymianę okien

Podstawowy poziom dofinansowania zależy od zakresu prac, które planujemy wykonać. Jeśli przedsięwzięcie będzie obejmowało demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła, wtedy dotacja może wynieść nawet 30 tysięcy zł przy jednoczesnej inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną. W ramach dodatkowych prac, również objętych dofinansowaniem, może zostać przeprowadzona także wymiana stolarki okiennej lub drzwi wejściowych na bardziej energooszczędne.

W przypadku przedsięwzięcia obejmującego demontaż starego kotła oraz instalację innego źródła ciepła, niż wymienione w poprzednim akapicie, dotacja może wynieść maksymalnie 25 tysięcy (wraz z inwestycją w fotowoltaikę). Zakres prac dodatkowych obejmuje także możliwą wymianę okien i drzwi.

Jeśli jednak nie planujemy montować nowego źródła ciepła, a jedynie w ramach termomodernizacji budynku dokonać wymiany okien, wtedy wysokość dotacji z programu Czyste Powietrze może wynieść maksymalnie 10 tysięcy.

Gdy wnioskodawca kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania, wtedy w przypadku wymiany pieca lub kotła na nowocześniejszy może liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 37 tysięcy zł (dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną). Gdy jednak źródło ciepła nie będzie zmieniane, dotacja na samą wymianę okien może wynieść maksymalnie 15 tysięcy.

Wybrana grupa wnioskodawców, która zakwalifikuje się do najwyższego poziomu dofinansowania, może uzyskać nawet 69 tysięcy zł dotacji. Można ją przeznaczyć na sfinansowanie nawet 90% całego przedsięwzięcia.

dofinansowanie do wymiany okien

Jak aplikować o dofinansowanie?

Są dwie podstawowe ścieżki, którymi można dążyć do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

Po pierwsze można złożyć wniosek przez Internet. W tym celu wystarczy założyć konto i zalogować się na rządowym portalu gov.pl. Następnie za jego pośrednictwem należy wypełnić wniosek, który następnie podpisuje się elektronicznie i wysyła wraz z wymaganymi załącznikami.

Drugą opcją jest dostarczenie wniosku do odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej właściwego WFOŚiGW. Wypełniony wniosek można do urzędu dostarczyć osobiście lub pocztą bądź kurierem.

Niedawno wprowadzono jeszcze trzecią ścieżkę – bankową. Jest to tak zwany Kredyt Czyste Powietrze. Opcja ta różni się od podstawowej, realizowanej za pośrednictwem WFOŚiGW. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • rozpoczęcia przedsięwzięcia: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w ramach funduszy oraz od daty złożenia wniosku w ścieżce bankowej,
  • okresu realizacji: do 30 miesięcy od złożenia wniosku w ramach funduszy oraz 18 miesięcy od daty złożenia wniosku w ścieżce bankowej,
  • rozliczenia wniosku: maksymalnie w trzech częściach w ramach funduszy oraz całości po zakończeniu przedsięwzięcia w ramach ścieżki bankowej.

Warunkiem uzyskania dotacji na częściową spłatę kredytu jest wypłacenie wnioskodawcy przez bank pieniędzy przeznaczonych wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze oraz wykorzystanie tych funduszy przez beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem. Przy tym co najmniej 95% kredytu musi zostać przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych przeprowadzonej inwestycji.

dofinansowanie do wymiany okien i drzwi

W niniejszym artykule jedynie zarysowaliśmy problematykę uzyskania dofinansowania na wymianę okien oraz drzwi w ramach prac termomodernizacyjnych. W praktyce są jeszcze inne sposoby na obniżenie kosztów takiej inwestycji, na przykład program Stop Smog dla gmin i ich mieszkańców, a także podatkowe ulgi termomodernizacyjne.

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS