Współczynnik tłumienia hałasu

Parametr, który wpływa na ciszę w Twoim domu.

Współczynnik tłumienia hałasu.

Ze względu na mocno rozbudowaną infrastrukturę budowlaną i transportową, ochrona przed hałasem nabiera coraz większego znaczenia w naszym życiu. W związku z tym okna powinny nie tylko zapewniać odpowiednią ilość światła w pomieszczeniu i charakteryzować się dobrą termoizolacyjnością, ale również chronić dom przed hałasem zewnętrznym. Do określania, w jakim stopniu dany wkład szybowy tłumi dźwięk, służy współczynnik tłumienia hałasu.

Od czego zależy zdolność tłumienia hałasu przez okno?

Izolacyjność akustyczna okna bez wątpienia uzależniona jest od zastosowanej szyby. Na to, jak dobrze wkład szybowy radzi sobie z tłumieniem hałasu, wpływają przede wszystkim następujące czynniki:

  • rodzaj szyb (jednolite albo laminowane, z folią akustyczną lub bez),
  • kolejność umiejscowienia poszczególnych szyb we wkładzie,
  • grubość każdej z zastosowanych szyb,
  • odległość pomiędzy poszczególnymi taflami szkła (szerokość ramki dystansowej),
  • rodzaj gazu wypełniającego przestrzenie międzyszybowe,
  • powierzchnia szyby.
Produkcja wkładów szybowych w MS więcej niż OKNA.
Wkłady szybowe wytwarzane w Zakładzie Produkcji Szyb Zespolonych MS więcej niż OKNA.

Jak hałas wpływa na nasz organizm?

Hałas mierzy się w jednostkach nazywanych decybelami (dB). Warto wiedzieć o tym, że nasze uszy nie odbierają dźwięków o nadmiernym natężeniu w sposób liniowy. Przykładowo: zmniejszenie hałasu o 3 dB jest odczuwalne w niewielkim stopniu, podczas gdy obniżenie poziomu natężenia dźwięku o 10 dB traktujemy jako zmniejszenie hałasu o połowę. Nie ulega wątpliwościom, że hałas ma na nas zły wpływ. Powoduje zmęczenie, zdenerwowanie oraz obniżenie wydajności pracy. Dodatkowo, dźwięki o bardzo dużym natężeniu mogą powodować uszkodzenia słuchu i zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego.

Właściwe tłumienie hałasu wpływa na poprawę naszego samopoczucia.

O czym mówi współczynnik tłumienia hałasu?

Współczynnik tłumienia hałasu Rw, określany również jako wskaźnik izolacyjności akustycznej, to parametr informujący o różnicy pomiędzy hałasem zewnętrznym a wewnętrznym. Jego wartość obliczana jest jako średnia ważona z szesnastu pomiarów przeprowadzonych dla różnych częstotliwości dźwięku. Podaje się go z dwoma parametrami – C oraz Ctr. Obniżają one wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej w zależności od rodzaju źródła hałasu. Parametr C nazywany jest widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym dla dźwięków o wysokiej oraz średniej częstotliwości, takich jak np. przelatujący samolot lub bliski ruch uliczny. Ctr to z kolei widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej oraz średniej częstotliwości. Stosuje się go m.in. w odniesieniu do stłumionej muzyki oraz oddalonego ruchu ulicznego.

Przykładowo:

Rw(C;Ctr) = 40 dB(-1;-2)

W przedstawionym przykładzie parametr C obniża wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej o 1 dB, a Ctr o 2 dB.

Izolacyjność akustyczna szyb dźwiękochłonnych

W poniższych tabelach przedstawione są właściwości najpopularniejszych szyb dźwiękochłonnych.

Szyby jednokomorowe

Izolacja akustyczna[dB] Budowa szyby
Rw Rw C Ctr Szyba nr 1 Ramka Szyba nr 2
35 35 -2 -7 6 16Ar 33.1
36 36 -2 -6 8 16Ar 4
37 37 -1 -5 44.2 16Ar 4
38 38 -1 -5 8 14Ar 6
39 39 -1 -5 44.1A 16Ar 4
40 40 -1 -4 8 20Ar 44.2
41 41 -2 -6 8 12Ar 44.1A
42 42 -2 -6 44.2A 20Ar 6
43 43 -2 -6 55.2A 20Ar 6
44 44 -2 -6 44.1A 20Ar 8
45 45 -1 -4 10 16Ar 66.2A
(33.1; 44.1; 44.2; 55.2; 66.2) – szyby laminowane; A – folia akustyczna

Szyby dwukomorowe

Izolacja akustyczna [dB] Budowa szyby
Rw C Ctr Szyba nr 1 Ramka Szyba nr 2 Ramka Szyba nr 3
35 -1 -6 4 12Ar 4 12Ar 33.1
36 -2 -6 33.1 12Ar 6 12Ar 4
37 -2 -6 8 12Ar 6 12Ar 6
38 -1 -5 8 12Ar 4 12Ar 6
39 -2 -7 10 12Ar 6 12Ar 4
40 -2 -7 6 12Ar 6 12Ar 44.2
41 -3 -8 6 12Ar 6 12Ar 44.2A
42 -1 -6 6 12Ar 4 12Ar 44.2A
43 -2 -6 8 12Ar 6 12Ar 55.2
44 -2 -7 8 12Ar 6 12Ar 55.2A
45 -2 -7 44.4 14Ar 4 14Ar 44.4A
(33.1; 44.1; 44.2; 55.2; 66.2) – szyby laminowane; A – folia akustyczna

Z  powyższych tabel można wyciągnąć następujące wnioski:

  • zróżnicowanie grubości poszczególnych szyb w jednym wkładzie pozwala osiągnąć wyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej;
  • zwiększenie grubości tafli szkła ma korzystny wpływ na tłumienie hałasu przez dany wkład szybowy;
  • użycie folii akustycznej w szybach laminowanych sprawia, że wkład zapewnia lepszą ochronę przed hałasem.

Izolacyjność akustyczna okna a konstrukcja ramowa

Opisywane parametry nie dotyczą całego okna, a jedynie wkładów szybowych. Na wypadkową wartość Rw dla kompletnego elementu wpływa również budowa konstrukcji ramowej. W przypadku wkładów szybowych o słabszej zdolności tłumienia hałasów (Rw ≤ 40 dB) konstrukcja ramowa przyczynia się do zwiększenia wartości całkowitego wskaźnika izolacyjności akustycznej. Jeśli natomiast wkład lepiej tłumi hałas (Rw > 42 dB), konstrukcja ramowa obniża zdolność tłumienia hałasu przez okno. W takiej sytuacji cechuje się ona bowiem gorszymi właściwościami izolacyjnymi w porównaniu do szyby.

Okno PVC w okleinie drewnopodobnej.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS