System kompensacji ciśnienia

System kompensacji ciśnienia Altimeter.

Wartość ciśnienia atmosferycznego ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. O tej zależności należy pamiętać w trakcie produkcji okien. Konstrukcje, które będą zamontowane w miejscu, w którym panuje wyraźnie niższe ciśnienie w porównaniu do warunków występujących w fabryce, wymagają specjalnego przygotowania. W MS więcej niż OKNA, w celu uzyskania odpowiedniej trwałości wkładów szybowych, stosuje się system kompensacji ciśnienia.

Wysokość nad poziomem morza a ciśnienie

Jednym z aspektów wpływających na ciśnienie atmosferyczne jest wysokość nad poziomem morza. W przypadku stosunkowo niedużych wartości zakłada się, że wzrost wysokości nad poziomem morza o jeden metr oznacza spadek ciśnienia wynoszący ok. 11,3 Pa. Należy mieć to na uwadze w trakcie procesu produkcji okna. Jeśli ciśnienie w komorze międzyszybowej będzie znacząco wyższe niż ciśnienie atmosferyczne w miejscu montażu okna, szkło może ulec odkształceniu.

System kompensacji ciśnienia – do czego służy?

W przypadku okien, które będą zamontowane na większej wysokości nad poziomem morza w porównaniu z miejscem produkcji, trzeba zadbać o odpowiednie ciśnienie gazu wypełniającego przestrzenie międzyszybowe. W MS więcej niż OKNA wykonuje się to za pomocą urządzenia Altimeter, czyli systemu kompensacji ciśnienia. Przyrząd ten wytwarza podciśnienie. Dzięki temu w komorach wkładu szybowego można uzyskać wartość ciśnienia odpowiadającą warunkom panującym w miejscu instalacji konstrukcji. Na skutek tego szkło nie ulegnie odkształceniu spowodowanemu różnicą pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem gazu znajdującego się w komorach międzyszybowych. Dodatkowo, w ten sposób zapobiega się nadmiernej pracy uszczelnień, która mogłaby doprowadzić do pogorszenia właściwości izolacyjnych szyby.

System kompensacji ciśnienia Altimeter.

Dodatkowe zwiększenie wytrzymałości szyb

W MS więcej niż OKNA właściwą trwałość wkładów szybowych zapewnia nie tylko system kompensacji ciśnienia, ale i szlifowanie szyb. Czynność ta polega na usuwaniu ostrych krawędzi, które powstają w procesie cięcia tafli szkła. Dzięki niej zwiększa się wytrzymałość szyb – stają się one bardziej odporne na pękanie pod wpływem różnego typu obciążeń. Dodatkowo, szlifowanie korzystnie wpływa na bezpieczeństwo podczas produkcji i montażu okien.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS