Salamander z certyfikatem na okna pasywne

Jednym z parametrów wyróżniających system profilowy bluEvolution 82 jest bardzo dobra termoizolacyjność. Hiszpański oddział firmy Salamander uzyskał w ostatnim czasie certyfikat Passive House Intitute na okna pasywne dla klimatu umiarkowanego ciepłego – strefy klimatycznej „C”. Czym są takie konstrukcje i co mają wspólnego z niższymi rachunkami?

Okna pasywne Salamander dla strefy C

Passive House Institute to organizacja, która zajmuje się przyznawaniem certyfikatów produktom stosowanym w energooszczędnym budownictwie. Takie zaświadczenie (dla strefy C) uzyskał niedawno system profilowy bluEvolution 82 – jedno z rozwiązań oferowanych przez markę Salamander. Oznacza to, że produkt spełnia zalecenia związane z budową energooszczędnych obiektów. Certyfikacja potwierdza możliwość stosowania systemu w budynkach pasywnych w klimacie umiarkowanym ciepłym. Strefa ta obejmuje m.in. Hiszpanię, Włochy, zachodnią część Francji, Bałkany, południową część USA, jak również Koreę oraz Japonię.

Budownictwo energooszczędne a niższe wydatki

Okno pasywne to element stolarki, który spełnia wymagania związane z budową obiektów energooszczędnych. Takim mianem określa się certyfikowane konstrukcje o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, czyli niskim współczynniku przenikania ciepła Uw. Gwarantują one redukcję energii zużywanej do ogrzewania wnętrz. Dzięki nim znacznie maleją zatem koszty eksploatacji budynku. Takie okna skutecznie minimalizują ilość ciepła przedostającego się z pomieszczenia na zewnątrz. Wpływa na to m.in. zastosowanie wkładów szybowych z powłokami niskoemisyjnymi. Przepuszczają one do wnętrza krótkofalowe promieniowanie podczerwone będące częścią promieniowania słonecznego. Jednocześnie ograniczają emisję długofalowego promieniowania, czyli zapobiegają ucieczce ciepła na zewnątrz.

Parametry okien pasywnych Salamander

W przypadku zastosowania pakietu szybowego o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,9 W/m2K, wartość parametru dla okna referencyjnego wynosi Uw = 1,0 W/m2K (dane z certyfikatu). Użycie wkładu o Ug = 0,58 W/m2K znacznie poprawia termoizolacyjność okna – obniża wartość współczynnika przenikania ciepła do Uw = 0,8 W/m2K.

Okna pasywne Salamander - certyfikat.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS