Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej

Parametr, który może zmniejszyć Twoje wydatki w sezonie grzewczym.

Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej.

Na funkcjonalność okien wpływa wiele czynników, m.in. parametry techniczne wykorzystanego wkładu szybowego. Jednym ze wskaźników opisujących własności przezroczystej części okna jest współczynnik przepuszczalności energii słonecznej. To właśnie od niego zależy, w jakim stopniu pomieszczenia nagrzewają od promieniowania słonecznego padającego na szybę.

Przepuszczalność energii słonecznej – o czym informuje?

W grupie parametrów wykorzystywanych do opisu właściwości szyby znajduje się współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g. Mówi on o tym, jaka część promieniowania słonecznego padającego na szybę przedostaje się do pomieszczenia. Jego wartość wyraża się w procentach – im jest wyższa, tym większa część energii pochodzącej od słońca przepuszczana jest przez szybę do wnętrza. Na wartość współczynnika g składają się dwa elementy: energia przechodząca przez szybę w sposób bezpośredni, jak również energia absorbowana przez szybę, a następnie przekazywana do pomieszczenia w formie ciepła.

Przepuszczalność energii słonecznej a pora roku

Wysoka wartość współczynnika przepuszczalności energii szyby jest przydatna w sezonie grzewczym. W takim przypadku przez okno przedostaje się duża część promieniowania słonecznego. Na skutek tego dochodzi do nagrzewania się podłogi oraz przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu. Elementy te oddają następnie ciepło do otoczenia, co powoduje wzrost temperatury powietrza we wnętrzu. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest zmniejszenie wydatków finansowych związanych z ogrzewaniem domu w trakcie chłodnych miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że przedostawanie się dużej części promieniowania do mieszkania podczas zimy, oznacza jednocześnie nagrzewanie się pomieszczeń od słońca w trakcie lata. Skutkuje to koniecznością korzystania z klimatyzacji, a co za tym idzie – ponoszeniem dodatkowych kosztów w celu zapewnienia komfortowych warunków we wnętrzu.

Co wpływa na przepuszczalność energii słonecznej?

Na wartość współczynnika przepuszczalności energii słonecznej wpływa m.in. liczba tafli szkła tworzących pakiet szybowy. Im jest ona większa, tym mniejsza część promieniowania słonecznego przedostaje się do pomieszczenia przez przezroczysty fragment okna. Oprócz tego, niższy współczynnik g występuje w przypadku szyb pokrytych powłoką niskoemisyjną. Jej obecność powoduje poprawę izolacyjności termicznej szyby – zapewnia niską wartość współczynnika przenikania ciepła Ug. Oznacza to, że z pomieszczenia przez szybę wydostaje się mała ilość ciepła. Innymi słowy – konstrukcja zapobiega wychładzaniu się wnętrza, co skutkuje obniżeniem kosztów energii potrzebnej do ogrzewania wnętrz w sezonie jesienno-zimowym. Jednocześnie zastosowanie szkła niskoemisyjnego wiąże się ze zmniejszeniem wartości współczynnika przepuszczalności energii słonecznej g.

Jak uniknąć nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem?

Wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania wnętrz przydaje się zimą, ale utrudnia funkcjonowanie latem. Aby w trakcie ciepłych miesięcy ograniczyć ilość promieniowania przedostającego się do mieszkania, warto stosować osłony zewnętrzne. Korzystanie z żaluzji fasadowych lub rolet zewnętrznych sprawia, że promieniowanie słoneczne nie przedostaje się do wnętrza. Z kolei osłony montowane wewnątrz mieszkania absorbują energię słoneczną, która została przepuszczona przez szybę, a następnie oddają ciepło do otoczenia. W ten sposób zwiększają temperaturę powietrza w domu, zamiast zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń. Przewagę osłon zewnętrznych nad wewnętrznymi można także wyjaśnić obliczeniowo. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej okna to iloczyn współczynnika przepuszczalności energii słonecznej pakietu szybowego oraz współczynnika redukcji promieniowania. Osłony zewnętrzne cechują się niższym współczynnikiem redukcji promieniowania w stosunku do osłon montowanych wewnątrz pomieszczeń. Wartość współczynnika całkowitej przepuszczalności energii słonecznej uzyskiwana przy użyciu żaluzji fasadowych jest zatem niższa niż podczas korzystania z rolet wewnętrznych.

Osłony zewnętrze pozwalają zredukować całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej okna.
Osłony zewnętrzne.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS