Odporność wiatrowa

Odporność na obciążenie wiatrem.

Wśród najważniejszych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę w trakcie szukania odpowiednich żaluzji fasadowych, znajduje się ich odporność wiatrowa. Dzięki niej można dowiedzieć się, czy osłona zewnętrzna sprawdzi się w określonych warunkach. Wymagania zależą m.in. od strefy wiatrowej, w której mieści się dany budynek.

O czym mówi odporność wiatrowa?

Odporność wiatrowa żaluzji fasadowych to parametr informujący o tym, przy jakim obciążeniu osłona zewnętrzna będzie funkcjonować w prawidłowy sposób. W celu opisania zdolności żaluzji do wytrzymywania obciążeń wynikających z oddziaływania wiatru wykorzystuje się klasę odporności na obciążenie wiatrem.

Strefy wiatrowe w Polsce.
Strefy wiatrowe w Polsce.

Teren a odporność wiatrowa

Jednym z czynników wpływających na to, jaką klasą odporności powinny cechować się zamontowane żaluzje, jest strefa wiatrowa, w której znajduje się budynek. W Polsce występują trzy strefy różniące się od siebie prędkością wiatru:

Strefa wiatruPrędkość wiatru v
I22 m/s
II26 m/s
IIIzależna od wysokości n.p.m.

Oprócz tego, na wymaganą odporność wiatrową wpływa kategoria terenu. Każdy obszar można przyporządkować do jednej z czterech kategorii:

  • I – otwarte morze, płaski teren bez przeszkód;
  • II – teren z pojedynczymi, niewielkimi gospodarstwami, drzewami i żywopłotami;
  • III – przedmieścia, las, obszar przemysłowy;
  • IV – obszar miejski, w przypadku którego minimum 15% powierzchni stanowią zabudowania, a ich średnia wysokość wynosi więcej niż 15 m.

Jak wybrać odpowiednie żaluzje?

Strefa wiatrowa i kategoria terenu to nie jedyne kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze żaluzji fasadowych. Istotną kwestię stanowi również wysokość montażu osłony na budynku. Poniższa tabela umożliwia określenie właściwej klasy odporności na obciążenie wiatrem. Dotyczy ona terenów położonych na wysokości nieprzekraczającej 300 m n.p.m. oraz montażu żaluzji na wysokości nieprzekraczającej 100 m.

Budynek o wysokości
do 6 m
Budynek o wysokości
7-18 m
Budynek o wysokości
19-28 m
Budynek o wysokości
29-50 m
Budynek o wysokości
51-100 m
Kategoria terenuWymagania przy wyborze osłonNr strefyNr strefyNr strefyNr strefyNr strefy
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IKlasa odporności na obciążenie wiatrem344345445445455
II233344345445455
III123133234344345
IV123123123234344

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS