Dofinansowanie do wymiany stolarki – przygotuj się do wymiany okien i drzwi

Wymiana okien to często kosztowna decyzja, do której trzeba się przygotować. To przedsięwzięcie, które należy zaplanować nie tylko logistycznie, ale i finansowo. W naszych salonach sprzedaży dowiesz się, jak to zrobić, by wymiana stolarki przebiegła sprawnie. Pomożemy także pozyskać dofinansowanie lub zwrot części albo całości poniesionych kosztów. Więcej szczegółów udzielą nasi doradcy handlowi.

Na uzyskanie dotacji jest kilka sposobów. Możliwe jest uzyskanie finansowania z różnych źródeł. Program „Czyste Powietrze”, Ulga Termomodernizacyjna oraz program „Ciepłe Mieszkanie” to pomoc finansowa, w której uzyskaniu z pewnością pomogą nasi eksperci.

dofinansowanie 100%

Spis treści:

Czyste Powietrze

To program, który jest realizowany w odniesieniu do różnych poziomów intensywności przeprowadzanych prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aby uzyskać dotację, należy spełnić m. in. dwa podstawowe warunki:

  1. roczny dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł (zgodnie z zeznaniem podatkowym za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku)
  2. Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą, oddanego do użytku przed 1 stycznia 2014 r.

Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w wysokości nawet 100%.

WAŻNE: NIE MA TUTAJ LIMITU KWOTOWEGO.

Należy pamiętać, że dotacja przyznawana jest w zależności od dochodów – im niższy dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, tym większa kwota dotacji.

Ulga Termomodernizacyjna

Z tej formy dofinansowania może skorzystać każdy podatnik. Koszt wydatków poniesionych w związku z przeprowadzaną przez właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego termomodernizacją podlega odliczeniu nawet do kwoty 53 000 zł.

Zwrot może być jeszcze większy, w przypadku współwłaścicieli, którzy podatki rozliczają osobno. Niezbędnym warunkiem jest wtedy posiadanie imiennych faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Na ukończenie przedsięwzięcia podatnik ma 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł on pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w przeciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł on pierwszy wydatek.

Ciepłe Mieszkanie

To forma dotacji skierowana do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy chcą przeprowadzić prace mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

WAŻNE: program skierowany jest do gmin, które po prawidłowym otrzymaniu dofinansowania ogłaszają na obszarze terytorialnym objętym swoim działaniem nabór skierowany do osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 39 900 zł, przy czym trzeba spełnić szereg warunków, aby otrzymać dofinansowanie w właśnie takiej wysokości.

Więcej informacji udzielą nasi partnerzy z salonów sprzedaży, które znajdziesz tutaj.

1. Znajdź najbliższy salon

Sieć Autoryzowanych Salonów Handlowych MS jest gotowa do obsługi Klientów.

2. Skontaktuj się z Fabryką MS (telefon/e-mail)

Nasi fachowcy odpowiedzą na pytania, przygotują ofertę i umożliwią rezerwację okien na konkretny termin.

3. Wyceń on-line okna MS

Prosta aplikacja, która pozwoli samodzielnie zorientować się w cenach okien MS