ibok
Polski | Deutsch | English | Italian
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
  • MS
  • Poradnik
  • Instrukcja montażu mikrowentylatora
  1. Dobrać ilość mikrowentylatorów zgodnie z zasadą: jeden mikrowentylator na każde dwa i pół metra bieżącego uszczelki przylgowej w ościeżnicy.
  2. Otworzyć okno.
  3. Wymienić w górnym elemencie ościeżnicy fragment uszczelki przylgowej o długości 4% jej długości całkowitej, na uszczelkę nr 1 z zestawu, umieszczając ją symetrycznie pośrodku ościeżnicy.

  4. Przykręcić mikrowentylator 18 cm od górnej wewnętrznej strony ościeżnicy od strony zawiasów przy pomocy wkrętów zawartych w zestawie. Ewentualny drugi mikrowentylator przykręcić na tej samej wysokości od strony klamki. W razie konieczności kolejne umieszczać symetrycznie (naprzemiennie) tuż poniżej, nie pozostawiając między nimi przerwy.

  5. Przymknąć (nie zamykać !!!) okno i odznaczyć, który fragment uszczelki przylgowejw skrzydle styka się z mikrowentylatorem (mikrowentylatorami).
  6. Wymienić odznaczony fragment uszczelki na uszczelkę nr 2 z zestawu.
  7. Teraz można już zamknąć okno z zamontowanym mikrowentylatorem.